Zaradenie - kravské mlieko
4 Užívateľ(ia):

Názov Popis
Bio meat s.r.o.
Na pôde zdedenej a upravenej po predkoch dnes hosp
KOLIBA, a.s.
KOLIBA, a.s. je súkromná spoločnosť založená v rok
PD Dubnica nad Váhom
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom podnik
Syráreň Ťapešovo
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo má dlhoročnú