Zaradenie - ovčie mlieko
3 Užívateľ(ia):

Názov Popis
AgroIna s.r.o.
Našim cieľom je vyrábať tradičné slovenské produkt
Bio meat s.r.o.
Na pôde zdedenej a upravenej po predkoch dnes hosp
OVISFARMA, s.r.o.
Ovisfarma s.r.o. začala svoju činnosť 5. júna 2000